CLUBWERKING

Vergadering 2 van de 4

De algemene vergadering voor de leden gaat door éénmaal per maand op maandagavond om 20.00u.
(data: zie activiteitenkalender)
Je kan er deelnemen aan “twee van de vier”
Je brengt vier digitale opnames (thema vrij) mee, waarvan er twee weerhouden zullen worden door een jury van 3 personen.
De auteur die op de vergadering aanwezig is, heeft het recht om 1 beeld te veranderen.
Van de 2 weerhouden beelden gaat er 1 door naar de jurering in juni, de auteur mag zelf bepalen welk beeld van de 2 weerhouden er naar de jurering gaat. Indien de auteur niet aanwezig is beslist de jury. 
Indien de auteur niet aanwezig kan zijn op de vergadering, kan hij niet op voorhand vragen om een bepaald beeld te laten doorgaan naar de jurering.

Opgelet: wanneer de beelden niet de juiste benaming of het juiste formaat en dpi hebben(zie verder) zullen die niet aanvaard worden voor bespreking. Bij maar 3 beelden met het juiste formaat van de 4 beelden zal er maar 1 weerhouden worden en gaat die automatisch door voor jurering en kan niet veranderd worden door de auteur.Bij maar 1 of 2 beelden met het juiste formaat van de 4 beelden zullen die besproken worden maar er zullen geen beelden weerhouden worden voor de site noch voor jurering!

Na de vergadering is het niet meer mogelijk om uw beslissing te herzien, dit om praktische redenen.
Na het volledige werkjaar, heeft iedereen die elke maand deelnam, 8 beelden om te laten jureren. 

Op het eind van het seizoen worden de weerhouden beelden voor jurering door een externe jury beoordeeld.
Er wordt na de jurering in juni geen eindklassement opgemaakt, maar Iedere auteur krijgt zijn persoonlijke beoordeling toegestuurd. 

De eerste 8 foto’s met de meeste punten worden bekroond met een foto (30 x 45 cm) die zal uitgehangen worden in GC ‘ t Hofland.

De foto met de meeste punten wordt de foto van het jaar.
De 7 andere zijn deze daar opvolgend. Bij gelijke punten bepaalt de jury welke het worden.
Om zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen, heeft iedere auteur recht op slechts
1 foto (30 x 45cm).
Indien er meerdere zijn van dezelfde auteur, in de eerste 8, wordt deze gekozen met de meeste punten.
Bij eventuele gelijke punten beslist de jury welke het wordt.
Deze foto ( 30 x 45 cm) kan niet vervangen worden door een andere foto van de auteur. 

Naargelang je meegedaan hebt worden er een aantal foto’s op formaat 20 x 30cm afgedrukt en ingelijst in kaders eigendom van de club die dan geëxposeerd worden op onze fototentoonstelling en projectiedagen, elk jaar in oktober.  Een jaar later nadat die op diverse plaatsen werden tentoongesteld worden die foto’s
(zonder kader) aangeboden aan de eigenaar van die foto’s. 
De 8 grote foto’s worden na een jaar nog een jaar tentoongesteld in ons clublokaal. Daarna worden die ook (zonder kader) aangeboden aan de auteur.

Het aantal foto’s  20×30 cm waar iedere deelnemer recht op heeft, wordt op het einde van het seizoen bepaald, naar gelang het aantal keer je deelnam.
Hier mag de auteur zelf, zijn foto’s kiezen, uit alle weerhouden beelden van dit seizoen
(gejureerde en niet gejureerde).
Daarnaast mag iedere deelnemer die minimaal 3 maal heeft deelgenomen nog eens 3 beelden kiezen die geprojecteerd zullen worden tijdens onze show in de reeks “Werk van de leden” Zij mogen echter niet dezelfde zijn als de foto’s. 

Op de lijst die je zal toegestuurd worden, zullen alle weerhouden foto’s staan, waaruit je zal kunnen kiezen.
(De gejureerde beelden + de weerhouden die niet werden gejureerd)

De beelden moeten een 2:3 verhouding hebben van minimaal 3543 bij 2362pixels groot of 20 x 30 cm bij
300 dpi of een 3:4 verhouding van minimaal 3543 x 2657 pixels groot of 30 x 22,5 cm bij 300 dpi.

Al je ingediende beelden moeten op de door Ar-difo beschikbaar gestelde usb-stick geplaatst worden.Bij aanvang van je lidmaatschap betaal je 20 € borg voor de stick, wanneer u uw lidmaatschap stop zet en je levert je stick terug in, dan ontvang je de borg die je betaalde terug.

Vanaf je in het bezit gesteld wordt van de stick zullen de digitale beelden voor de “2 van de 4” enkel met je toegekende usb-stick aanvaard worden.
De beelden die je op de usb-stick plaatst, blijven er opstaan tot het begin van het volgend werkjaar en zullen door ons ten gepaste tijde verwijderd worden. Op de usb-stick mogen er geen andere beelden of tekstbestanden bewaard worden, ook niet voor reeksen. Andere bestanden dan beelden voor de
 
“2 van de 4” zullen zonder verwittiging door ons worden verwijderd. Het is echter ook onze bedoeling deze usb-stick als back-up te gebruiken indien er zich iets voordoet op de computer in onze club.

Op de usb-stick werd er door ons een map geplaatst voor het werkjaar met een onderverdeling voor de in te dienen maanden. 
Er wordt aan jullie gevraagd de beelden voor een bepaalde maand in de juiste map te plaatsen.
Bv. De 4 beelden voor februari 2018 worden in de map 2018-02 geplaatst. De beelden moeten als volgt benoemd worden: uw AR nummer, maand, jaartal, nummer beeld. jpg
Bv. Lid AR2010 voor de maand februari:  AR2010-02-18-001.jpg tem. 004.jpg, de letters zijn hoofdletters en nergens tussen de letters, cijfers of streepjes mag er een spatie gelaten worden.

Op snippers elke maand kan je steeds zien hoe ze moeten benoemd worden.

Bij eventueel defect of problemen met uw usb-stick aarzel dan niet en vraag hulp. Bij eventuele problemen juist voor de vergadering plaats dan jouw beelden op een eigen  usb-stick en breng die samen binnen met je usb-stick van de club.

Ieder lid blijft verantwoordelijk voor zijn usb-stick. Bij verlies of opzettelijke beschadigingen aan de usb-stick zien wij ons verplicht om 20 € kosten aan te rekenen voor een nieuwe  usb-stick.

Deze usb-stick is en blijft eigendom van onze club en dient bij opzegging van het lidmaatschap terug ingeleverd te worden bij de voorzitter.

Het binnenbrengen van beelden voor reeksen of om op zondagvoormiddag in de club te bekijken mag nog steeds op je eigen usb-stick worden.

Mocht je de maandag niet aanwezig kunnen zijn, mag je de usb-stick binnenbrengen de voorafgaande zondag.
Beelden versturen via mail of dergelijke worden niet aanvaard. De bedoeling daarvan is het sociaal contact te behouden, we zijn trouwens geen internetclub.

Er wordt nog enkel digitaal gefotografeerd in onze club, analoog was mooi maar is voorbij.

Wat zijn de vereisten? Wel, je moet beschikken over een digitaal fototoestel, klein of groot en een PC of laptop. Een goed humeur, wat inzicht om foto’s te maken kan wonderen doen.  De rest leer je wel bij ons, je maakt er nieuwe vrienden die je kunnen helpen.Wij proberen als club om nieuwe leden goed op te vangen en naarmate de tijd vordert proberen wij iedereen te leren om een perfecte foto te nemen.
Dit is een proces die je niet in één jaar kunt leren. 
Oefening baart kunst.

 

VERGADERING " VRIJE FORMATEN "

Vergadering vrije formaten

De vergaderingen voor vrije formaten gaan door eenmaal per maand op vrijdagavond om 20.00u.
( data: zie activiteitenkalender “vrije formaten”)

Op deze vergaderingen mogen ALLE formaten binnen gebracht worden, ook “2 op 3” en ”3 op 4”,sterk bewerkte beelden zijn eveneens toegestaan.
De beelden moeten een breedte of hoogte hebben van minimum 3543 pixels bij 300 dpi.
Je brengt 4 werken per vergadering binnen,waarvan er twee weerhouden zullen worden door een jury van 3 personen.
Per vergadering  zullen 2 werken weerhouden worden, waarvan 1 doorgaat voor jurering.

De auteur die op de vergadering aanwezig is, heeft het recht om 1 beeld te veranderen.
Hij mag zelf bepalen welk beeld er naar de jurering gaat.
Indien de auteur niet aanwezig is, beslist de jury. Indien de auteur niet aanwezig kan zijn op de vergadering, kan hij niet op voorhand vragen om een bepaald beeld te laten doorgaan naar de jurering.
Na de vergadering is het niet meer mogelijk om uw beslissing te herzien, dit om praktische redenen.

Op het einde van het werkjaar zullen de weerhouden werken voor jurering beoordeeld worden door een externe jury. De punten zullen dan per foto aan de auteur bezorgd worden.

De eerste 3 foto’s met de meeste punten worden bekroond met een grote foto. Deze zullen een jaar lang uitgehangen worden in GC ’t Hofland en daarna nog een jaar in ons clublokaal. Pas daarna worden ze zonder kader aangeboden aan de auteur.
De foto met de meeste punten wordt de foto van het jaar “Vrije formaten”
De 2 andere zijn deze daar opvolgend. Bij gelijke punten bepaalt de jury welke het worden.
Om zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen, heeft iedere auteur recht op slechts 1 grote foto.
Indien er meerdere zijn van dezelfde auteur, in de eerste 3, wordt deze gekozen met de meeste punten.

Bij eventuele gelijke punten beslist de jury welke het wordt.
Deze grote foto kan niet vervangen worden door een andere foto van de auteur. 

Op het einde van het seizoen mag iedere auteur die minimaal 3 maal heeft deelgenomen  3 beelden kiezen die zullen geprojecteerd worden in de reeks “vrije formaten” tijdens onze show in oktober. Deze mogen gekozen worden uit alle weerhouden beelden (gejureerde en niet gejureerde).

Naargelang je meegedaan hebt worden er een aantal foto’s op het formaat 30 x 45 cm afgedrukt en ingelijst in kaders eigendom van de club die dan geëxposeerd worden op onze fototentoonstelling en projectiedagen, elk jaar in oktober. Een jaar later nadat die op diverse plaatsen werden tentoongesteld, worden deze foto’s (zonder kader) aangeboden aan de eigenaar. Het aantal foto’s zal bepaald worden volgens het aantal deelnemers en het aantal keer dat je hebt deelgenomen aan de vergadering. Ook hier heeft de auteur de vrije keuze uit alle weerhouden beelden, maar deze mogen niet dezelfde zijn als de gekozen beelden voor projectie.

De foto’s zullen op een zwarte achtergrond geplaatst worden zodat er een zwarte rand ontstaat langs de langste zijde van 4 cm en zullen omrand worden met een lijntje. Twee beelden op één blad is niet toegestaan. Het plaatsen van de beelden op de zwarte achtergrond zal gebeuren door de club zelf zodat ze uniform zijn met de andere deelnemers. Let op dat je beelden voldoende dpi (300) hebben, anders kunnen ze niet in aanmerking komen en zullen ze geweigerd worden.

De werken “vrije formaten” worden op dezelfde stick geplaatst zoals “ 2 van de 4” onder de map met benaming “ vrije formaten”. 

Op de usb-stick werd er door ons een map geplaatst voor het werkjaar met een onderverdeling voor de in te dienen maanden. Er wordt aan jullie gevraagd de beelden voor een bepaalde maand in de juiste map te plaatsen. Bv. De 4 beelden voor februari 2018 worden in de map 2018-02 geplaatst. De beelden moeten als volgt benoemd worden: jouw AR nummer- spec-maand-jaartal-nummer beeld. jpg
Bv. Lid AR2010 voor de maand februari:  AR2010-spec-02-18-001.jpg tem. 004.jpg, de letters  “AR” zijn hoofdletters en de letters “spec” zijn kleine letters.
Nergens tussen de letters, cijfers of streepjes mag er een spatie gelaten worden.

Op snippers elke maand kan je steeds zien hoe ze moeten benoemd worden. Respecteer de hoofd en kleine letters!!!

De beelden die je op de usb-stick plaatst, blijven er opstaan tot het begin van het volgend werkjaar en zullen door ons ten gepaste tijde verwijderd worden.

Bij eventueel defect of problemen met uw usb-stick aarzel dan niet en vraag hulp. Bij eventuele problemen juist voor de vergadering plaats dan jouw beelden op een eigen  usb-stick en breng die samen binnen met je usb-stick van de club.

Ieder lid blijft verantwoordelijk voor zijn usb-stick. Bij verlies of opzettelijke beschadigingen aan de usb-stick zien wij ons verplicht om 20 € kosten aan te rekenen voor een nieuwe  usb-stick.

Deze usb-stick is en blijft eigendom van onze club en dient bij opzegging van het lidmaatschap terug ingeleverd te worden bij de voorzitter. 

Het binnenbrengen van beelden voor reeksen of om op zondagvoormiddag in de club te bekijken mag nog steeds op je eigen usb-stick geplaatst worden.
 

Mocht je de vrijdag niet aanwezig kunnen zijn, mag je de usb-stick binnenbrengen de voorafgaande zondag. Beelden versturen via mail of dergelijke worden niet aanvaard. De bedoeling daarvan is het sociaal contact te behouden, we zijn trouwens geen internetclub.

 

Zondagmorgen

Ons clublokaal is de zondagvoormiddag open van 09.00 tot 11.30 uur voor leden of niet leden die vragen of problemen hebben betreffende fotografie.
Je kan er ook eens de mening vragen over foto’s die u hebt genomen, die kunnen dan besproken worden onder de aanwezigen. (Maximum 60 beelden per lid)
Leden die bv. de maandagavond of vrijdagavond niet kunnen komen door allerlei omstandigheden mogen hun stick binnen brengen om deel te nemen aan de vergadering “twee van de vier” of “vrije formaten”.
Voor een gezellige babbel ben je ook steeds welkom!
Wij staan ook steeds paraat om niet leden vrijblijvend te informeren over de werking van onze club indien ze eventueel lid willen worden.