Clubgeschiedenis

Het begon in april 1971 met een wedstrijd uitgeschreven door het Davidsfonds Ardooie met als Thema “Ardooie in kleurendia “.
Bij de proclamatie werd door enkele aanwezigen een eerste contactvergadering belegd, waarop 10 kandidaten naartoe kwamen.
De statuten werden vastgelegd en op de stichtingsvergadering, op 27 december 1971, met 40 aanwezigen werd het bestuur verkozen.

Voorzitter: Remi Surmont 
Ondervoorzitter: Paul Debusschere
Secretaris: Eugeen Govaere
Penningmeester: Karel Desmet
plus 7 bestuursleden.

Als voorzitter werd Remi Surmont opgevolgd door Bernard Lambrecht, later door Eugeen Govaere en achteraf door Noël Hollevoet – de huidige voorzitter.

Aanvankelijk had de algemene ledenvergadering (iedere 2e maandag van de maand) plaats in de refter van de plaatselijke gemeenteschool. De bestuurs- en werkvergaderingen vonden plaats ten huize van een of ander bestuurslid.

In januari 1994 kregen we van het Gemeentebestuur ons eigen lokaal ter beschikking. Dit bracht voor ons een verder uitbouw met zich mee. Nu wordt er meerder keren per maand samengekomen voor het beoordelen van digitale beelden of foto’s.
Ook voor het uitwerken van reeksen.

Sedert enkele jaren maakt onze kring ook gebruik van de moderne computertechnieken bij het maken van zijn talrijke reportages. Bij de projectie van de montages worden de projectoren en de begeleidende tekst en muziek volledig door de computer gestuurd. Ondertussen is de digitale projector of “beamer” reeds een  onderdeel geworden van de standaarduitrusting en worden er montages gemaakt die simultaan digitale als analoge beelden op het witte doek zetten.

Het jaarlijks foto- en diasalon is onze hoofdactiviteit. Reeds in 1972 deden we een schuchtere poging met losse dia’s.

In 1973 waren we mede-inrichters van West-Foto en West-dia.

In 1982 werd het sein gegeven voor het begin van een jaarlijkse fototentoonstelling en een eigen dia-reeksen projectie in oktober.

1999 werd voor ons een jubileum jaar, we vierden het 30 jarig bestaan van de club en onze 25e diashow.

In de Gemeente komen we ook naar buiten met o.a.
      – eigen foto’s, die beurtelings worden tentoongesteld in verschillende burelen van het Gemeentehuis.
      – Sedert de in gebruikneming van het OC ’t Hofland stellen we 8 grote foto’s van eigen werk tentoon,
        die na één jaar worden vervangen.

Omdat ARdooie al enkele jaren Digitaal ging met zijn Fotokring en het woord diakring in onze naam niet meer paste werd de naam van onze club op 1 januari 2013 aangepast. En deze was dus wel voor de hand liggend: “AR-DIFO”. 

Heeft u interesse om te leren fotograferen, een digitale montage te maken, zoekt U een club of ben je gewoon nieuwsgierig wat er allemaal te beleven valt binnen onze club? Geef ons een seintje en wij nodigen U graag uit naar onze vergaderingen.

 

Het Bestuur.